DOELEINDEN VERWERKING
Broers Optiek & Optometrie verwerkt uw persoonsgegevens voor de sms-dienst genaamd Lensplan met als doel: persoonlijke sms berichten aan u te versturen als een herinnering of sms berichten over onze diensten en producten die relevant zijn voor u.

Deze dienst wordt uitgevoerd op de website: www.lenzenvervangen.nl

WETTELIJKE GRONDSLAG VERWERKING
Broers Optiek & Optometrie verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

ONTVANGERS PERSOONSGEGEVENS
Broers Optiek & Optometrie zal uw persoonsgegevens omtrent de sms-dienst niet aan derden verstrekken.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS EN BEWAARTERMIJN
Bij het gebruik van de sms-dienst ontvangt u periodiek sms berichten. Uw naam, klantnummer, geboortedatum, telefoonnummer, lenstype en vervangingssysteem worden opgeslagen op de website:www.lenzenvervangen.nl

Deze dienst start op het moment dat u aangeeft gebruik te willen maken hiervan en eindigt na het laatste sms bericht. Het laatste sms bericht wordt 6 tot 12 maanden (afhankelijk of het een halfjaars pakket of een jaarpakket is) na de datum waarop er afgesproken is om te starten met het dragen van de lenzen verzonden. Uw persoonsgegevens worden tot aan het laatste bericht bewaard; dit dient voor administratieve doeleinde, de mogelijkheid tussentijdig de sms berichten aan te kunnen passen en of handmatig stop te zetten. Bij het eindigen van de dienst worden de gegevens automatisch verwijderd.

Vroegtijdig verwijderen of wijzigen van de opgeslagen persoonsgegevens is tevens op verzoek mogelijk.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING EN/OF PROFILERING
Broers Optiek & Optometrie gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van het nemen van besluiten gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering) van uw persoonsgegevens.

Broers Optiek & Optometrie hanteert de volgende onderliggende logica ten aanzien van voornoemde geautomatiseerde besluitvorming: Op basis van uw type lenzen en het voorgeschreven advies en onze ervaring sturen we u herinneringen. Indien van toepassing sturen we u ook een passend productvoorstel of advies.

Voornoemde geautomatiseerde besluitvorming dient de volgende belangen van betrokkene: een tijdige herinnering om uw lenzen te vervangen en eventueel een voordelige aanschaf van lenzen of gerelateerde producten.

Op basis van voornoemde geautomatiseerde besluitvorming kunnen de volgende gevolgen voor betrokkene worden verwacht: u ontvangt een bericht op uw mobiele telefoon indien relevant.

RECHTEN BETROKKENEN
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS
Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Broers Optiek & Optometrie doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk of via e-mail indienen, bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Broers Optiek & Optometrie
Dennenlaan 117
1161 CM Zwanenburg

info@broersoptiek.nl
020 363 83 94